vietnam, việt nam, cờ việt nam

Blog Cầu Nhật Tân Và Các Blogs Khác - Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Anh Ba Sàm và Tôn Ngộ Không

Huỳnh-Văn-Úc

Lại nói về thầy trò Đường Tăng đi qua nước Xa Trì, khi vua nước ấy phê điệp đóng ấn thì ba vị Quốc Sư quỳ xuống xin với vua xin đấu phép với các hòa thượng. Hổ Lực đại tiên đòi thi với Tôn Ngộ Không phép chém đầu rồi hoàn lại. Vua nước Xa Trì hỏi Tôn Ngộ Không: “ Từ xưa đến giờ đã thử lần nào chưa?”. Tôn Ngộ Không đáp rằng: “ Tôi học phép này từ thuở nhỏ không biết có linh chăng, nay cứ thử xem sao”.

- Hôm nay đẹp trời hay sao mà anh lại lôi chuyện này ra kể.

- Cứ yên cho tôi kể tiếp. Khi ấy vua nước Xa Trì truyền chỉ cho dựng pháp trường ngay trước sân chầu. Tôn Ngộ Không bị chém trước, chém xong quăng đầu đi thật xa. Cổ không thấy có máu chảy. Tôn Ngộ Không kêu to: “Bớ đầu trở lại cho mau!” . Kêu mãi chẳng thấy đầu quay lại vì Hổ Lực đã lệnh cho Thổ Địa giữ đầu lại. Thổ Địa sợ oai Quốc Sư không dám trái lệnh. Tôn Ngộ Không tức mình thét lên : “Mọc ra cho mau!”. Tức thì đầu lại mọc lại như cũ. Tôi kể chuyện này là muốn ví von với Anh Ba Sàm.

- Anh Ba Sàm thì làm sao?

- Đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2013 trang điểm tin Ba Sàm anhbasam.wordpress.com đã bị tin tặc đánh phá, các địa chỉ liên lạc trên gmail và yahoo bị tin tặc đoạt mất. Biên tập viên đã cố giành lại được hai địa chỉ thư điện tử và tin tức được chuyển sang Việt Sử Ký. Nhưng hôm sau trang Việt Sử Ký cũng bị tin tặc cướp được, Anh Ba Sàm bèn chuyển sang basam5.wordpress.com. Chỉ một tiếng đồng hồ sau địa chỉ này cũng bị tấn công. Anh Ba Sàm lại cất một cái chòi mới để dùng tạm có địa chỉ anhbasamvn.wordpress.com.

- Tôi hiểu ý anh rồi. Tôn Ngộ Không bị chém đầu lại mọc ngay ra đầu khác. Còn bọn tin tặc dù chúng và chủ của chúng có gian ác đến đâu cũng không làm gì nổi Anh Ba Sàm.

- Đến lượt Hổ Lực đại tiên bị chém đầu. Hổ Lực kêu lên ba tiếng lệnh cho đầu quay về. Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông biến thành Tôn Ngộ Không giả đứng yên tại chỗ, còn tự mình biến thành con chó tha đầu Hổ Lực đem ném xuống sông.

- Thì những kẻ ác xưa nay có bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt đâu!

tôn ngộ không

Ảnh: Thầy trò Đường Tăng đấu phép với ba Quốc Sư nước Xa Trì

Tác giả gửi cho NTT blog

Quân Sử Việt Nam (TOP)