vietnam, việt nam, cờ việt nam

Blog Cầu Nhật Tân Và Các Blogs Khác

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: về Đại tá, Tiến sĩ Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng

Trần Phương – Căn cứ văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng, ngày 29/6/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định số 2403/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay Đại tá Hà Văn Công. Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh, Nhà giáo Nhân dân, trước khi được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng từng là Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng).

Thực tình chúng tôi không có ý định tố cáo hay kiện tụng gì; chỉ muốn cung cấp một vài thông tin để Bộ trưởng hiểu thêm về Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh.

1. Không hiểu lý lịch của ông Minh được Bộ Quốc phòng chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo có khác không? Sự thật là ông Minh:

- Tốt nghiệp Sĩ quan sơ cấp hậu cần năm 1981 (bậc đào tạo sơ cấp).

(Có 4 Học viện của Bộ Quốc phòng đến năm 1994 mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đào tạo trình độ đại học; đến năm 1998 có 7 trường sĩ quan được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học).

- Học tại chức 1997-2000 và vọt thẳng lên và Tiến sĩ (2002-2006) chuyên đề xây dựng Đảng tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện Nguyễn Ái Quốc).

- Công tác tại Trường nghề số 8 Đồng Nai – Bộ Quốc phòng (nay là Cao đẳng nghề). Trong thời gian này, ông Minh “chạy” được danh hiệu Nhà giáo ưu tú 1997, Nhà giáo nhân dân 2008 (gây phản cảm quá lớn trong và ngoài Quân đội).

- Chưa qua bất kỳ cấp Học viện Quân đội nào (mới có sơ cấp quân sự) nhưng đã leo được lên Cục phó Cục Nhà trường và Vụ trưởng, đầu ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh chỉ đạo cấp chiến lược. Trong khi đó các lãnh đạo (đối tượng 1, 2 có cả giáo sư, tiến sĩ) kể cả nguyên sĩ quan cao cấp Quân đội đều phải đào tạo ở Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị?

2. Mục tiêu, ý đồ của ông Minh khi sang Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Lên Thiếu tướng và Phó Giáo sư năm 2013 (chúng tôi sẽ theo dõi con đường này).

- Được mệnh danh trong cơ quan Bộ Tổng Tham mưu “Đại tá xuyên màn đêm”.

- Ngoài ra, ông Minh rất giỏi vẽ ra những ý tưởng quái đản. Ông muốn quân sự hóa toàn ngành giáo dục, nhằm lập thành tích lớn cho năm 2013.

- Ông vẽ ra đề án trang bị kiến thức quân sự, thiết bị thông tin cho lãnh đạo Bộ; cung cấp quân trang cho các cấp lãnh đạo ngành tiêu tốn rất nhiều kinh phí vào những việc chồng chéo với các cơ quan khác làm giảm hiệu quả không những của công tác giáo dục quốc phòng mà còn làm giảm chất lượng chung của cả hệ thống giáo dục.

Vài thông tin để Bộ trưởng biết. Chúng tôi không khiếu kiện chi cả và Bộ trưởng không cần bận tâm trả lời.

Trần-Phương

nguyễn thiện minh

Dưới đây là sản phẩm đầu tay của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Minh: quân sự hóa 49 Đại Cồ Việt. Quan chức Bộ Giáo dục bây giờ đều xúng xính trong quân phục. Cảnh này gợi người ta nhớ tới “đại tướng” Nguyễn Lâm Thái (vụ lừa đảo bưu điện), lúc nào cũng bận đồ bộ đội, bắt nhân viên ra vào chào kiểu nhà binh, nhân viên công ty đều được phong/thăng hàm từ úy, tá, tới tướng. Xưng hô trong công ty thường là “thưa trung tướng”, “trình đại tướng”, “lệnh cho đại tá khẩn trương lên gặp thiếu tướng” …

Quân Sử Việt Nam (TOP)